Allerzielen, Sint Maarten, Sinterklaas

Allerzielen, Sint Maarten, Sinterklaas

In november, als de bomen en het plantenleven bovengronds afsterven is het de tijd voor Halloween en Allerzielen. Wij schenken jaarlijks aandacht aan Allerzielen. Het feest waarin geliefde overledenen worden herinnerd en geëerd. In de vlindertuin naast het huis is een gedenkplek gemaakt van wilgentakken met een mooie vilten zon in de nok. Deelnemers en vrijwilligers die dat willen nemen een foto mee van een geliefde overledene. We steken kaarsen aan en zetten die in de bodem bij de gedenkplek. Er wordt een gedicht gelezen.

Buiten laat de natuur zich nog even zien in prachtige kleuren. In november wordt het langzaam kouder en grijzer buiten. Het is de tijd om ons bewustzijn meer naar binnen te richten, naar onszelf. Het natuurbewustzijn dat hoort bij de zomer maakt nu plaats voor zelfbewustzijn. Het Michaelsfeest geeft hiertoe de eerste aanzet, de moed die wij nodig hebben om naar onszelf te kijken. Sint Maarten is meer het feest van de gemeenschap, van het delen. Hij richt onze blik op de ander. Zijn mantel is de uiterlijke omhulling waarmee wij aan de anderen laten zien wie wij zijn of willen zijn. In het geval van Sint Maarten toonde de mantel tot welke klasse hij behoorde. Zijn mantel was een officiersmantel die hij net had gekregen van het leger. Door onze kleding, uiterlijke symbolen willen wij gezien en herkend worden door de ander. En terwijl wij bezig zijn onszelf in de wereld te zetten, de positie te vergaren die wij ons wensen vergeten we soms om aandacht te hebben voor de ander. Maarten zag de bedelaar, hij zag zijn leed, zijn behoefte en schonk hem de helft van de mantel die hij net had gekregen. Een kostbaar bezit in die tijd, dat hij deelde met een ander. Hij maakte zijn mantel tot gemeenschappelijk bezit. Het feest van Sint Maarten is daarmee een mooi moment om stil te staan bij de ander, bij de gemeenschap. Wij doen dat door mooi versierde pompoenen naar onze buren van het verpleeghuis te brengen.

Ook het sinterklaasfeest is een feest waarin we onze aandacht richten op de (dierbare) mensen in onze omgeving. We besteden veel tijd aan het schrijven van een gedicht of het maken van een surprise. Dit geeft ons de gelegenheid om in een veilige setting, met liefde, humor en creativiteit een zetje, standje, kwinkslag, pesterijtje of pluim uit te delen. Hiermee worden we gedwongen om even echt stil te staan bij de persoon voor wie we wat maken.

De gemeenschap is op Mens en Tuin heel belangrijk. Deelnemers, vrijwilligers, team, bestuur, klanten en vrienden, samen vormen we een groep waar ieder lid op zijn of haar manier deel van uitmaakt. In een gemeenschap is het belangrijk aandacht te schenken aan alle leden, elkaar te ontmoeten, te zien wat de ander nodig heeft, te zien wat in de groep leeft en wat de groep nodig heeft. De begeleiders zijn hier voortdurend mee bezig. Zij schenken aandacht aan het individu en aan het individu in de groep, ze sussen conflicten, kweken begrip voor de ander, zorgen voor een harmonieuze sfeer. Natuurlijk gaat het weleens mis en voelt iemand zich niet gezien, gehoord of ontstaat er een conflict. Maar altijd is ons streven dat ieder zich een volwaardig lid van de groep voelt en aandacht heeft voor de ander.

Dit streven komt mooi tot uiting in de volgende spreuk van Rudolf Steiner:
‘Genezend is alleen, wanneer in de spiegel van de mensenziel zich de hele gemeenschap vormt en als in de gemeenschap de kracht van ieder individu leeft.’

Vrij naar: Juul van der Stolk, ‘Schipper mag ik overvaren’.

Door Annette Versteege

Michaelsfeest

Michaelsfeest

Vandaag vieren we het Michaelsfeest op Mens en Tuin. Zaterdag 29 september is de eigenlijke dag. Het is een mooi feest dat ieder jaar het begin van de herfst markeert. In de  taoïstische traditie is de herfst het begin van een nieuwe jaarcyclus. De thema’s die bij dit seizoen horen, komen in de antroposofie en het taoïstisch gedachtegoed voor een groot deel overeen: moed en levenskracht maar ook verdriet met als corresponderend element metaal. Het metaal vind je terug in het zwaard van Michael of van Joris die de draak verslaat. Op de top van het klooster van Mont-Saint Michel staat een mooi beeld van Michael. De draak kronkelt onder zijn voeten en Michael wijst met zijn zwaard naar de hemel.

In de draak kun je het symbool zien voor de aardse krachten of eigenschappen die ons mensen aan ons aardse, zintuiglijk georiënteerde bestaan binden. Het zwaard richt Michael op de hemel. Michael is daarmee een mooi beeld voor de mens die tussen hemel en aarde staat. Wij zijn gebonden aan de aarde met al haar verleidingen. De boodschap van Michael is om de aardse verleidingen te weerstaan, te overwinnen en ons meer bewust te worden van de wereld om ons heen. De aarde waartoe wij behoren met haar natuurlijke ritme en levenskrachten, maar ook de kosmische wereld.

De confrontatie met onze menselijkheid die zozeer gebonden is aan onze zintuigen en begeertes vereist moed en levenskracht. Veel mensen voelen iets van verdriet in de herfst. Verdriet voor de zomer die voorbij is, het afsterven van de natuur, weten dat we een koude, donkere periode tegemoet gaan. Maar ook verdriet voor verloren geliefden, eenzaamheid, gemiste kansen, gemaakte fouten in ons leven. Heel begrijpelijk in een seizoen waar storm en regen, grijze dagen en mist de dienst uitmaken. Deze confrontatie met onze ‘minder leuke’ eigenschappen is best confronterend. Zeker omdat veel mensen in deze periode juist een nieuwe start maken of net gemaakt hebben, bijvoorbeeld omdat we een opleiding of nieuwe hobby beginnen. Dan kunnen we wel een beetje moed en levenskracht gebruiken. Dan is het extra genieten als de zon de wereld verguld en de kleuren van de herfstbladeren oplichten. Wat prachtig is toch het gouden herfstlicht.

Op Mens en Tuin vieren we vandaag het Michaelsfeest. Ook de weken ervoor en erna staan in het teken van Michael en de naderende winter. We zijn druk bezig met het opzetten van de laatste composthopen. Daarmee geven we in het komende seizoen aan de aarde terug wat we van haar genomen hebben. Als de composthoop klaar is voegen we de compostpreparaten toe. De preparaten helpen bij een goede vertering van de compost en geven haar een ‘huid’. De preparaten helpen om de compost levend te houden. Levend materiaal verteert, dood materiaal rot. De hoop is dan niet meer een berg aarde maar een orgaan in de tuin waar levensprocessen in plaatsvinden. Maar ze doen meer, door het proces waarin zij gemaakt zijn maken zij de compost meer ontvankelijk voor de invloeden uit de kosmos, van de planeten. Als we deze compost in het komende seizoen op de tuin verspreiden helpt dit materiaal om ook de aarde in de tuin meer levendig en ontvankelijk voor invloeden van buitenaf te maken. Compost is in de biodynamische landbouw meer dan het teruggeven van voeding aan de aarde. Het gaat erom dat de aarde werkelijk levendiger wordt.

Naast het compostpreparaat gaan we ook het kiezelpreparaat dynamiseren en sproeien in de tuin. Het kiezelpreparaat wordt vervaardigd door gemalen kiezen in een koehoorn een zomer lang in de aarde te begraven. Zoals het koemestpreparaat een winter lang wordt ingegraven. Het preparaat neemt dan de hele zomer de lichtkracht in zich op. In de tijd dat het licht minder wordt en de natuur zich terug aan het trekken is ondersteunt dit preparaat de gewassen bij de licht- en warmteprocessen in de groei. De vruchtzetting, rijping van de zaden, stevigheid van het gewas. Biodynamische boeren spuiten dit preparaat meerdere malen per seizoen op de gewassen.  Op Mens en Tuin vormen die zaden de basis voor de planten en bloemen in het nieuwe jaar. Gezonde zaden geven gezonde planten. Zoals op een landbouwbedrijf de voedselgewassen meer levenskracht krijgen als er met de preparaten wordt gewerkt. Bij ons zijn het dan de insecten die zich kunnen voeden aan de planten. Dus het is zeker zo belangrijk dat onze planten veel levenskracht bevatten toch! Dat is ook de reden dat we het liefst met biodynamische zaden werken. Hoewel dat niet altijd lukt. Veel van de wilde en eetbare planten worden (nog) niet biodynamisch geteeld.

Als we dit preparaat gebruiken tijdens een jaarfeest richt ik me meer op de invloed van het preparaat in de atmosfeer van de tuin. Ik stel me tijdens het sproeien van het preparaat voor dat we de atmosfeer in onze helende tuin wat gevoeliger maken voor het licht en warmte. En dat wij, als wij ons in die tuin bevinden en er werken dus ook wat lichtgevoeliger worden. Zodat we dat licht wat makkelijker mee kunnen nemen de winter in. Het sproeien van het kiezelpreparaat kan ons misschien ook wel helpen om ons bewust te worden van de indalende levenskrachten in het najaar. De aarde is aan het inademen. Juist in deze tijd kunnen we deze krachten om ons heen levendig ervaren. Ik hoop altijd dat het kiezelpreparaat, behalve de gewassen, ook ons een beetje helpt bij de bewustwording van deze krachten. Steiner schrijft dat het koemestpreparaat als het ware de gewassen en de levenskrachten omhoog duwt. Het kiezelpreparaat zou juist een beetje moeten trekken. Ik hoop dan altijd maar dat het ook aan ons een beetje trekt. Zodat wij ons wat meer bewust worden van de lichtkrachten en we wat meer omhoog gaan kijken.

Door Annette Versteege

Mens en Tuin in het Park

Mens en Tuin in het Park

Mens en Tuin start deze lente met een nieuw project in het Westbroekpark in Scheveningen. Wij zijn gevraagd om vanuit onze specifieke deskundigheid, te weten onze biodynamische achtergrond en de sociaaltherapie, invulling te geven aan een zorgtuin.

Op het voormalige midgetgolfterrein komt een nieuw restaurant; Greens. De bouw is in volle gang. Naast dit restaurant komt een belevingstuin; De Tuinen van Greens. Op NLDoet dag van 9 en 10 maart gingen meer dan 100 vrijwilligers hard aan de slag om het terrein aan te pakken. Mens en Tuin start hier de zorgtuin Mens en Tuin in het Park. Alle drie initiatieven hebben hun eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Op de zorgtuin Mens en Tuin in het Park wordt meer arbeidsmatig gewerkt en worden groenten en kruiden geteeld voor het restaurant. Dit in aanvulling op onze tuinplantenkwekerij aan de Hillenraadweg waar de dagbesteding meer centraal staat. In het park komen per dag ongeveer 9 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Er zijn twee nieuwe medewerkers aangetrokken voor dit initiatief: een tuinvrouw met een bd-achtergrond en een zorgmedewerker met veel ervaring met de doelgroep. Ook zijn er nieuwe vrijwilligers bij betrokken.

Een geweldige uitdaging voor Mens en Tuin. De nieuwe coördinator van Mens en Tuin zal beide tuinen coördineren, zodat er sprake is van één aanspreekpunt. Fonds 1818 heeft zich garant gesteld voor de nieuwe behuizing en de aanvangskosten. Fantastisch!

De opening zal in mei plaatsvinden. Daar horen jullie uiteraard nog meer over.

Steun dit nieuwe initiatief door een bijdrage te storten op onze bankrekening NL98TRIO 0781 3808 04.

Hartelijk dank voor uw steun!
Team Mens en Tuin

Goed voor Elkaar festivals

Goed voor Elkaar festivals

De afgelopen weken is Mens en Tuin aanwezig geweest op veel Goed voor Elkaar festivals die de gemeente Den Haag heeft georganiseerd. Met deze festivals wil de gemeente Hagenaren informeren en advies geven over de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in hun buurt. ’s Ochtends vond steeds een netwerkbijeenkomst voor alle organisaties plaats en om 12 uur startten de festivals voor het publiek. De sfeer was ontspannen en Mens & Tuin kreeg veel enthousiaste reacties van festivalbezoekers en andere organisaties.

In de Haagse Hout kwam wethouder Karsten Klein langs om met de medewerkers van alle organisaties te spreken over de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) en eenzaamheid. Voor Mens en Tuin was het belangrijk dat begeleiders, verwijzers en cliëntondersteuners ons weten te vinden als zij dagbesteding zoeken voor hun cliënten.

Mens en Tuin is een gecontracteerde aanbieder van de gemeente Den Haag. Hagenaren met een WMO-toewijzingsbeschikking voor dagbesteding kunnen dus direct bij ons terecht. Daarnaast hebben wij overeenkomsten met de meeste van de grote zorgaanbieders in de regio. Extra leuk: door het festival heeft de tuin twee aanmeldingen voor dagbesteding gekregen.

Welkom Lex van de Steenoven

Welkom Lex van de Steenoven

Er hebben een paar personele wisselingen plaatsgevonden bij Mens en Tuin. We verwelkomen Lex van de Steenoven als onze nieuwe coördinator. Jacqueline Stammeijer heeft inmiddels afscheid van ons genomen. Onze coördinator Annette Versteege wil graag meer met deelnemers in de tuin te werken en is daarom sinds begin november coördinerend begeleider tuin en zorg.

Eind november vond het Michaelsfeest plaats. De hoorns van Michael werden met koemest begraven voor het koemestpreparaat.  Gezamenlijk hebben we de spiraal gelopen en onze eigen draken verbrand in het vuur. Tijdens het feest heeft Jacqueline Stammeijer helaas afscheid genomen. We hopen dat ze met veel plezier op het gezellige feest en haar tijd bij Mens & Tuin terugkijkt. Voor ons was dit een mooi moment om eens goed te kijken naar de teamsamenstelling.

Daarnaast zijn er de afgelopen periode gesprekken geweest voor de vacatures algemeen coördinator en assistent-begeleider. De rol van algemeen coördinator wordt inmiddels vervuld door Lex van de Steenoven. Hij zal zich binnenkort via onze nieuwsbrief (en hier op de site) aan jullie voorstellen. We zijn nog in gesprek over de assistent-begeleiderfunctie. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt het team ondersteund door de invalkrachten Tonny van Oijen, Kitty Hinkenkemper en Gerard de Kluyver.

Deelnemerstevredenheidsonderzoek

Deelnemerstevredenheidsonderzoek

Dit voorjaar hebben wij weer een deelnemerstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De deelnemers geven de dagbesteding op Mens en Tuin een 8,8! Daar zijn wij erg blij en trots op.

Deelnemers zijn vooral tevreden over het werk en de begeleiding op Mens en Tuin. Zij vinden het werk dat ze doen leuk en zinvol, voelen zich veilig en ervaren dat er voldoende aandacht is voor de begeleiding. Zij hebben het gevoel dat er goed naar ze wordt geluisterd en dat afspraken worden nagekomen. Waar we aan moeten werken is de bekendheid van de ondersteuningsplannen en doelen bij de deelnemers. Opvallend is de onbekendheid bij deelnemers met onze antroposofische identiteit. Daar hebben wij geen probleem mee. Deelnemers zijn altijd in groten getale aanwezig bij de viering van de jaarfeesten en de biodynamische preparaten en genieten daar zichtbaar van. Dat is wat voor ons telt.

We gaan aan de slag met de verbeterpunten die uit het onderzoek voortkomen en zullen dit aan het einde van dit jaar en volgend jaar met de deelnemers en de deelnemersraad evalueren. De deelnemersraad heeft het op zich genomen de voortgang van de verbeterpunten te volgen.

Bekijk het hele rapport >