Dit voorjaar hebben wij weer een deelnemerstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De deelnemers geven de dagbesteding op Mens en Tuin een 8,8! Daar zijn wij erg blij en trots op.

Deelnemers zijn vooral tevreden over het werk en de begeleiding op Mens en Tuin. Zij vinden het werk dat ze doen leuk en zinvol, voelen zich veilig en ervaren dat er voldoende aandacht is voor de begeleiding. Zij hebben het gevoel dat er goed naar ze wordt geluisterd en dat afspraken worden nagekomen. Waar we aan moeten werken is de bekendheid van de ondersteuningsplannen en doelen bij de deelnemers. Opvallend is de onbekendheid bij deelnemers met onze antroposofische identiteit. Daar hebben wij geen probleem mee. Deelnemers zijn altijd in groten getale aanwezig bij de viering van de jaarfeesten en de biodynamische preparaten en genieten daar zichtbaar van. Dat is wat voor ons telt.

We gaan aan de slag met de verbeterpunten die uit het onderzoek voortkomen en zullen dit aan het einde van dit jaar en volgend jaar met de deelnemers en de deelnemersraad evalueren. De deelnemersraad heeft het op zich genomen de voortgang van de verbeterpunten te volgen.

Bekijk het hele rapport >