In het Park

Mens en Tuin in het Park

Mens en Tuin in het Park

Aan de rand van het Westbroekpark in Scheveningen is in het voorjaar van 2018 Mens en Tuin in het Park geopend. Op deze prachtige plek worden groentes, kruiden, eetbare bloemen en kleinfruit op biodynamische wijze geteeld. In het pal naast de tuin gelegen restaurant Greens wordt met de oogst gekookt. Stichting Tuinen van Greens is initiatiefnemer van het project op de voormalige midgetgolfbaan en verantwoordelijk voor het terrein van ruim 3400m2, waarop zowel de tuin als het restaurant zich bevinden. Stichting Mens en Tuin is bekend van de zorgtuin in Moerwijk waar biodynamische bijen- en vlinderplanten worden gekweekt.  

Zorgtuin

Bij Mens en Tuin in het Park werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder professionele begeleiding van een zorgregisseur en een tuinder. Het werk fungeert als dagbesteding of als opstap naar een betaalde baan. De tuin biedt een concreet en doelgericht kader om respect voor mens en natuur te tonen, een ritme op te bouwen, afspraken te maken en na te komen, kwetsbaar te mogen zijn, samen te werken en mensen te ontmoeten. Elke deelnemer wordt aangesproken op de eigen mogelijkheden en vaardigheden, waardoor zelfredzaamheid en zelfvertrouwen worden vergroot. Onze zorgregisseur stelt samen met iedere deelnemer een ondersteuningsplan met leerpunten en haalbare doelen op. Er wordt gekeken naar persoonlijke kwaliteiten, wensen en beperkingen om prettige en zinvolle taken te vinden. Gaandeweg worden de ontwikkelingsdoelen besproken en geëvalueerd. Zo wordt er in een kleurrijke omgeving gewerkt aan een mooie en waardevolle oogst en aan herstel en groei van de deelnemers.  

Mensen die planten aan het planten zijn

Werkzaamheden

Het werk op de tuin kan bestaan uit zaaien, planten en verzorgen van de gewassen, het onderhouden van de hagen en wallen, snoeien van struiken en bomen, klussen en timmeren, het maken van koffie, thee en soep uit de tuin. Het verschilt per seizoen waar de nadruk van de werkzaamheden op ligt. In de wintermaanden en bij slecht weer kunnen er laagdrempelige kennissessies of workshops worden gevolgd. De medewerkers overleggen met de deelnemer welke werkzaamheden passend zijn. Het wordt gestimuleerd om eigen initiatief voor taken en verantwoordelijkheden op te pakken. Motivatie wordt aangewakkerd, omdat de bestemming van de groentes recht in het blikveld van de deelnemer ligt.  

Biologisch Dynamisch

Mens en Tuin is ontstaan vanuit het idee dat de hele aarde en de hele mens er toe doen. Bij de biodynamische teelt staat de samenhang tussen bodem, plant, dier en mens centraal en wordt deze versterkt. De bodem wordt gezien als een levend organisme. Er wordt gekeken naar wat de grond nodig heeft en de planten, dieren en mensen worden naar hun aard verzorgd. Door het volgen en verzorgen van ritmes, het voeden van de bodem, het toepassen van een ruime vruchtwisseling en een diversiteit aan gewassen worden de bodemvruchtbaarheid, de weerbaarheid en het levende versterkt. Gewassen krijgen de tijd om te groeien en af te rijpen. Het levert voeding met levenskracht op.

Voor wie?

Mens en Tuin in het Park is er voor mensen die een opbouwende en arbeidsmatige dagbesteding nodig hebben en zin hebben om in een groene en gestructureerde omgeving aan de slag te gaan. Deelnemers hebben onder meer te maken met:

  • psychische kwetsbaarheid
  • psychiatrische- en verslavingsproblematiek
  • burn-out
  • arbeidsre-integratie/herstel na bijv. ziekte of verslaving

Mee doen?

Spreekt het je aan om als deelnemer op de tuin te komen werken? Na aanmelding kan je een aantal uur op proef meewerken. Als alle betrokken partijen instemmen, wordt er een indicatie aangevraagd en een afspraak gemaakt over het aantal dagdelen dat je komt meewerken. Er wordt hierbij rekening gehouden met je persoonlijke omstandigheden. Van jou wordt inzet gevraagd. De tuin ligt besloten, maar is tijdens de openingstijden van restaurant Greens toegankelijk voor publiek en gasten om er ook van te genieten. Het biedt beleving voor bezoekers en de tuin heeft tegelijk een sociaal maatschappelijke functie. Daarbij werken er ook vrijwilligers mee op de tuin. Iedereen die op de tuin werkt, wordt verzocht om hier rekening mee te houden.

Meer informatie of aanmelden als deelnemer?

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor zorg bij Mens en Tuin in het Park kun je een mailtje sturen naar info@mensentuin.nl of bellen naar 070 321 19 37. Uiteraard kan een begeleider, maatschappelijk werker, huisarts of therapeut helpen bij de aanmelding en het maken van een afspraak.