Mens en Tuin start deze lente met een nieuw project in het Westbroekpark in Scheveningen. Wij zijn gevraagd om vanuit onze specifieke deskundigheid, te weten onze biodynamische achtergrond en de sociaaltherapie, invulling te geven aan een zorgtuin.

Op het voormalige midgetgolfterrein komt een nieuw restaurant; Greens. De bouw is in volle gang. Naast dit restaurant komt een belevingstuin; De Tuinen van Greens. Op NLDoet dag van 9 en 10 maart gingen meer dan 100 vrijwilligers hard aan de slag om het terrein aan te pakken. Mens en Tuin start hier de zorgtuin Mens en Tuin in het Park. Alle drie initiatieven hebben hun eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Op de zorgtuin Mens en Tuin in het Park wordt meer arbeidsmatig gewerkt en worden groenten en kruiden geteeld voor het restaurant. Dit in aanvulling op onze tuinplantenkwekerij aan de Hillenraadweg waar de dagbesteding meer centraal staat. In het park komen per dag ongeveer 9 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Er zijn twee nieuwe medewerkers aangetrokken voor dit initiatief: een tuinvrouw met een bd-achtergrond en een zorgmedewerker met veel ervaring met de doelgroep. Ook zijn er nieuwe vrijwilligers bij betrokken.

Een geweldige uitdaging voor Mens en Tuin. De nieuwe coördinator van Mens en Tuin zal beide tuinen coördineren, zodat er sprake is van één aanspreekpunt. Fonds 1818 heeft zich garant gesteld voor de nieuwe behuizing en de aanvangskosten. Fantastisch!

De opening zal in mei plaatsvinden. Daar horen jullie uiteraard nog meer over.

Steun dit nieuwe initiatief door een bijdrage te storten op onze bankrekening NL98TRIO 0781 3808 04.

Hartelijk dank voor uw steun!
Team Mens en Tuin