Dit voorjaar openen we een tweede zorgtuin onder een nieuwe stichting: Stichting Mens en Tuin in het Park.

De tweede tuin komt in het Westbroekpark en zal zich naast dagbesteding ook richten op arbeidstoeleiding. Er zullen dagelijks maximaal 20 deelnemers komen uit verschillende doelgroepen waaronder mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrisch ziektebeeld maar ook mensen met een achtergrond als vluchteling. Financiering komt b.v. uit WLZ, WMO en PGB. Met de deelnemers wordt arbeidsmatig gewerkt in de tuin en kwekerij. Het team zal bestaan uit een Medewerker Zorg en een Medewerker Tuin en zal worden aangestuurd door de algemeen coördinator van de Stichting Mens en Tuin. Ook zullen er meerdere vrijwilligers werken.

Daarom hebben we nu de vacature Medewerker zorg en Medewerker tuin openstaan. Lees de volledige functieprofielen >