Nieuws van Mens en Tuin in het Park

Nieuws van Mens en Tuin in het Park

‘Wat een rust’, ‘wat een vredelievende plek’ dat is wat bezoekers hardop zeggen te ervaren als ze over de tuin lopen en even op een bankje gaan zitten. Als we zelf aan het werk zijn, dan voelen we deze werking ook. Inmiddels heeft zich een vast clubje deelnemers verbonden aan de tuin en zijn er nog een aantal mensen die zich willen aansluiten. Daarnaast is er een vrijwilliger die een enorm ondersteunende functie heeft in de begeleiding en een vrijwilliger die bergen werk verzet en gaat helpen bij de aanleg van een nieuw beregeningssysteem onder leiding van een technisch onderlegde vrijwilliger van Mens en Tuin. Een keer in de maand komt er een clubje ‘antroposofische’ dames al doende genieten van de tuin. Kortom een fijne en passende bezetting.

Mei was een drukke maand met veel zaai- en plantwerk. Bedden moesten hiervoor leeggemaakt, bemest en klaargelegd worden. Gewasresten en groenbemesters van vorig seizoen gingen naar de composthoop. Vorig jaar lag de grond als een gespreid bedje voor ons klaar. Eind mei zijn we begonnen met het oogsten van de eerste sla. Vorig jaar op 30 mei opende de Burgemeester Greens en oogstte samen met mij de eerste sla. Dit jaar hadden we op 29 mei de eer dat Pauline Krikke samen met een afgevaardigde van het restaurant, Stichting Tuinen van Greens en de tuin (ik zelf) een Gulden Klinker kwam leggen. Wat zijn we trots! 


 
De afgelopen weken hebben we snijbiet, peultjes, koolrabi’s, radijsjes, diverse kruiden en vele eetbare bloemen aan het restaurant geleverd. Binnenkort oogsten we de eerste gekleurde worteltjes, bietjes, kapucijners, tuinbonen en doperwten. De verschillende kolen zijn goed aan de groei en de aardappels staan in bloei. De tuin staat bijna vol. Een aantal eerste teelten maken alweer plek voor een tweede teelt. Er komen onder meer nog wat vruchtgewassen, wortelgewassen, peulvruchten en de late koolsoorten.
 

 

De tuin is zo anders dan vorig jaar: voller, rommeliger, rijker, weelderiger. De onkruiddruk is hoger. Vorig jaar begonnen we op schone opgebrachte grond en riep ik in de loop van het seizoen weleens voor de grap dat ik onkruid ging zaaien, om werkgelegenheid te creëren. Opmerkelijk dat onze penningmeester vandaag zei dat hij orde zag. Ik snap wel wat hij bedoelt, want alles wat we gezaaid en geplant hebben, staat keurig op rijtjes. Maar toch is het dat niet alleen, terwijl ik soms juist denk ‘wat een chaos’ omdat ik bloemen en kruiden die zichzelf hebben uitgezaaid, tussen de gewassen laat staan. Of ik laat een plantje dat ik niet ken, groeien om erachter te komen wat het is. Soortenrijkdom trekt nuttige insecten aan en stoot schadelijke insecten af. Ik probeer intensief en zo divers mogelijk te telen om naast opbrengst, voldoening, kleur en schoonheid ook voor beleving en verwondering te zorgen. Alle zintuigen mogen gevoed worden.  Er is zo veel te zien, te ruiken, voelen en uiteindelijk in het restaurant te proeven. Zelf voel ik me elke dag weer bevoorrecht om op dit prachtige ‘lusthof’ te mogen werken.

Foto’s en tekst door Mijke van Waesberge

 

Wormentoren en balkonton

Wormentoren en balkonton

Steeds meer mensen weten Mens en Tuin te vinden voor onze mooie tuinplanten, kruiden en groenteplanten. Met de planten van Mens en Tuin bent u ervan verzekerd dat uw tuin een bijdrage levert aan de biodiversiteit van Den Haag.

Behalve tuinplanten kunt u bij ons ook een wormentoren of balkonton bestellen. De wormentoren is een bak die bestaat uit meerdere ringen. In de bovenste compostring stop je speciale compostwormen. De wormen voer je ongekookte groente- en fruitresten. Ook zijn de wormen gek op koffieprut. Elke laag sluit je af met een laagje gescheurd karton. Als de eerste compostring van het wormenhotel vol is zet je een lege ring bovenop en vul je die ring met afval en karton. De wormen kruipen door de gaten in de bodem naar het voedsel toe. Is de laatste ring vol, dan is de inhoud van de eerste ring gecomposteerd. Je leegt deze ring en zet hem weer bovenop om opnieuw te vullen. Het vocht tap je af via een kraantje. Je verdunt deze ‘wormenthee’ met water en geeft het aan je planten.

Bekijk deze video voor de uitleg van de wormentoren >

Sint Jan

Sint Jan

Maandag 24 juni was het Sint Jan. Johannes de Doper was de mens van de zomerzonnewende.

Op Mens en Tuin vieren we de jaarfeesten om vorm te geven aan het jaarritme. Ritme vinden we onder andere terug in onze ademhaling, dag en nacht, de dagen van de week en de maanden. Als je de aarde ziet als een levend wezen dan heeft de aarde ook levensritmen. Zo houden de jaargetijden verband met het in- en uitademen van de aarde. Met Sint Jan eindigt de uitademing van de aarde, die met kerst werd ingezet en begint de inademing, die met kerst weer eindigt.

In de winter is de aarde bij zichzelf en helemaal wakker. Ze slaapt in wanneer de lente overgaat in de zomer. Wanneer wij zelf slapen is ons lichaam als een tuin waarin het leven fris groeit en bloeit, zodat wij de volgende morgen weer hersteld zijn van de afbraakprocessen die zich overdag afspelen. Zo wordt in de zomer de aarde vernieuwd, nadat ze in de kosmos nieuwe vurige kracht heeft opgedaan.

Met de zomerzonnewende bereikt de natuur haar hoogtepunt. Je zou kunnen zeggen dat de aarde buiten zichzelf raakt en één is met de kosmos. In voor-Christelijke tijden dansten mensen om het vuur en raakten in een zonne-extase. Johannes de Doper kwam als mens overeen met die zomerse extase. Sint Jan is het feest van de zon die weer langzaam daalt, het is het feest van het licht dat langzaam weer afneemt. De klimmende zon doet groeien, geeft bloesem en de dalende zon doet rijpen en geeft vrucht.

De zon is drager en schenker van leven en het oerfenomeen van ritme. Het menselijk leven komt overeen met dat van de jaarcyclus, waarbij de zomerzonnewende staat voor het midden van ons leven om erna tot rijping te komen. 

Geschreven door Mijke van Waesberge

Zomerexpo

Zomerexpo

Op vrijdag 28 juni om 14 uur is de feestelijke opening van onze zomerexpo. Op deze expositie zie je het kunstzinnige werk van de deelnemers. Die dag nemen wij ook afscheid van Joke Kaptein. Joke heeft 15 jaar lang deelnemers begeleidt bij het kunstzinnig werken op Mens en Tuin.

Veel deelnemers hebben onder haar begeleiding hun kunstzinnig talent kunnen ontwikkelen. Dit was altijd een samenspel van de eigen creativiteit en vaardigheid van de deelnemer en de begeleiding van Joke. Haar begeleiding was een delicate balans van geduld, voorzichtige aanmoediging, inspelen op ideeën, vormen, stijl, interesses van deelnemers; weten wanneer ze een deelnemer zijn gang kon laten gaan of juist moest ondersteunen.

De deelnemers werken al 15 jaar trouw met Joke en hebben door de jaren heen hun eigen stijl ontwikkeld. De kunstwerken die tentoongesteld worden zijn een overzicht van die 15 jaar en het belooft prachtig te worden.

Nog de hele zomer te bezoeken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 16 uur bij onze zorgtuin aan Hillenraadweg 35 in Den Haag.

JokeKaptein

 

Eendenkorf en kapel

Eendenkorf en kapel

Tonny schonk een prachtige eendenkorf voor de vijver. In deze korf kan een eend veilig haar eieren uitbroeden.

Ook heeft vrijwilliger Tonnis de afgelopen weken een prachtig kapelletje gevlochten. Op deze plek gedenken wij jaarlijks tijdens Allerzielen geliefde overledenen.

Vuur en Soep start in april

Vuur en Soep start in april

Op de laatste vrijdag van april, 26 april, starten we weer met Vuur en Soep. Heerlijk buiten een vuur stoken, samen soep maken en gezellig met elkaar zijn. Neem gerust een instrument mee, vertel een mooie anekdote of klets gezellig met elkaar. We zijn weer samen met Vuur en Soep.

Meer info >

Nieuws uit de tuinwinkel

Nieuws uit de tuinwinkel

Groenteplanten

We krijgen veel aanloop in de tuinwinkel, steeds meer mensen weten ons te vinden. Vorige week is een grote zending slaplantjes verzonden naar de schooltuinen in Den Haag, we hebben nog plantjes over: Batavia, Lollo Rossa, Lollo Bionda en groene kropsla.

Ook pootgoed hebben we op voorraad. Aardappels: de rode ‘Alouette’ en gele ‘Vitabella’. Beiden zijn zeer resistent tegen phytophtora. Daarnaast hebben we rode en gele pootui en sjalotten. Helaas was de knoflook al heel vroeg in het seizoen helemaal uitverkocht.

We zijn ook nog flink aan het zaaien. Dit jaar ook weer veel soorten tomaten, gele en zwarte kerstomaat, ronde tomaat en vleestomaat. Naast de tomaten hebben we dit jaar ook twee soorten aubergines. Vanaf de tweede week van mei hebben we een mooie voorraad groenteplanten en kruiden.
Slanke sleutelbloem – primula elatior

Al weken laat de slanke sleutelbloem te pronken met haar lichtgele bloemen in de spiraaltuin. Toen ik (Annette Versteege) deze foto nam was het nog kaal om haar heen maar daardoor kwam ze des te beter tot haar recht. De slanke sleutelbloem groeit in de bossen. Het is een echte (half)schaduw voorjaarsbloeier. Daar verwijst de naam van de primulasoorten ook naar. Primus = eerste. Elatior = hoog.

De primula elatior draagt haar bloemen op wat langere stelen. In het voorjaar als het bladerdak nog niet zo dicht is krijgt ze voldoende licht om te kunnen bloeien. Later als de bomen hun blad dragen gedijt ze goed in de schaduw tot ze ons in het voorjaar weer kan verblijden met haar bloemen. Als vroege bloeier levert ze nectar en is drachtplant voor wilde solitaire bijen. Drachtplanten.nl heeft de volgende bezoekers gezien op de slanke sleutelbloem: gewone sachembij, gehoornde metselbij en de tweekleurige zandbij. Ook hommels vliegen op de bloemen. De plant is vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en in het oosten van het land. Ze heeft een iets kalkrijke, vochtige en matig voedselrijke omgeving nodig met lichte schaduw. Zoals bij ons in de spiraal en in de kruidentuin waar ze het prima naar haar zin heeft. Ze zaait zich daar dan ook plaatselijk licht uit. Niet storend. Wij zijn er blij mee! De jonge blaadjes en bloemen zijn eetbaar. Daarnaast heeft de primula geneeskrachtige eigenschappen. Ze helpt bij epilepsie, hoest en reumatiek (wikipedia).

Koemestpreparaat

Koemestpreparaat

De lente is dit jaar vroeg begonnen. Veel eerder dan voorgaande jaren was er leven in de bodem te zien en ook het gras ging eerder groeien. De appels en peren zijn zelfs al bijna in bloei!

Op 21 maart hebben we het koemestpreparaat gesproeid over de tuin. Afgelopen najaar hebben we tijdens het Michaelsfeest koehoorns gevuld met mest. Deze hebben we begraven in de binnenste cirkel van de spiraaltuin. De hoorns hebben de hele winter in de bodem doorgebracht en daar de winterse rust en inademing van de natuur in zich opgenomen.

In die maanden ontstaat in de mest een gezonde bacteriecultuur, onze eigen probiotica. De mest werd vervolgens in regenwater gedynamiseerd door het een uur lang te roeren, zo hard dat er een mooie diepe kolk ontstaat en vervolgens de andere kant op, net zolang tot de mest goed door het water is opgenomen. Na het uur werd het verdeeld over emmers. Iedereen nam een emmer en kreeg een stukje tuin toegewezen om het preparaat over de bodem uit te sproeien. Natuurlijk vergaten we daarbij de potplanten niet en ook de zak met potgrond kreeg een douchebeurt.

Met dit preparaat zorgen we ervoor dat de wortels van kiemende zaden een goede, levende voedingsbodem vinden om zich optimaal in te kunnen ontwikkelen.

Verrassing in Westbroekpark

Verrassing in Westbroekpark

Mens en Tuin in het Park in Westbroekpark had zijn eerste winter. Tussen de bietjes bleek een voederbiet te groeien. En niet zo’n kleintje ook. Echt van biodynamische kwaliteit. ‘Wat moeten we er nu mee’, dachten de medewerkers. En toen kwam het idee om deze mooie voederbiet te geven aan de koeien van de kinderboerderij aan het Waaigat in Scheveningen. Wat waren de koeien blij! Zo’n voederbiet met zo’n levenskracht; dat was wel heel bijzonder.

De gasten van restaurant Greens zullen binnenkort ook weer deze bijzondere levenskracht kunnen ervaren in de gerechten! Uiteraard niet met de voederbiet, maar wel met onze veelsoortige groenten en kruiden.

Wintertuin

Wintertuin

We hebben Maria Lichtmis alweer gehad. Buiten zijn overal tekenen van de aankomende lente te bemerken. Krokussen, sneeuwklokjes en zelfs narcissen zijn al in bloei, evenals de kerstroos, die overigens in december al bloeide. De vogels zijn al druk in de weer. We hebben zelfs twee keer een groene specht gespot. In de sneeuw zagen we een eerste molshoop. Die viel goed op door de zwarte aarde. Toch is de tuin nog wel in winterrust. De bodem is bedekt en veel planten hebben hun tooi van vorig jaar nog op. Deze weken laten we dat nog even zo. Eind februari, begin maart gaan we opruimen. Altijd is het genieten om de tuin dan steeds groener en kleurrijker te zien worden.

Nieuws uit de kwekerij en winkel

Nieuws uit de kwekerij en winkel

Kwekerij

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe teeltseizoen. De tuinkas staat vol met trays en kratten met jong plantgoed en ook buiten staan er kratten onder het vliesdoek. Onze planten zijn vrijwel allemaal wintervast dus kunnen buiten staan. Alleen de combinatie vocht en vorst, een opeenvolging van vorstperioden, of vorst heel laat in het seizoen, kan problemen geven. De komende paar maanden zal er vooral aandacht gaan naar de groente- en kruidenplanten. Deze planten kweken we voor een deel zelf op. Daarnaast kopen we in bij Jongerius en Puur Aroma. Wil je groenteplanten bestellen in grotere hoeveelheden, neem dan voor eind februari contact op met Annette Versteege. Voor kleinere hoeveelheden kun je het beste langskomen in april en mei. Onze voorraad en assortiment zijn beperkt. Heb je bepaalde wensen, laat dit dan op tijd weten.

Winkel

Ook dit jaar richten we ons uiteraard op de biologische (moes)tuinder met zaden, pootgoed en aanverwante artikelen. Onze zaden komen van Bingenheimer Saatgut en de Bolster. Alle zaden van Bingenheimer zijn zaadvast en biodynamisch opgekweekt. De Bolster heeft ook zaden die alleen biologisch zijn. We kopen ons pootgoed in bij Bouma. Vorig jaar was daar minder vraag naar dus dit jaar kopen we beperkt in.  Uiteraard verkopen we daarnaast altijd de potgrond, tuinaarde en bemesting van Biokultura. Er is voorraad. Een enkele keer kan het zijn dat we iets niet op voorraad hebben. Kom je speciaal ergens voor naar onze winkel, dan is het misschien handig van te voren even te bellen.

Veel van onze deelnemers werken in de winter graag binnen. De afgelopen weken waren we vooral bezig met het maken van pindaslingerkransen en vilten materialen zoals tasjes voor de laptop of tablet. Vrijwilliger en viltkunstenares Mira Payens heeft ook prachtige vilten spullen gemaakt (sjaals, tassen). Buiten hebben we de wilgen geknot en was het een enorme takkenzooi bij de entree. Met de grotere takken worden de bedden in de tuin opnieuw gevlochten. De kleine takken worden gebruikt voor ‘takkenkunst’ (een libelle van wilgentakken) en mandjes voor de bijenpakketten. Zoek je nog een mooi cadeau, dan weet je ons te vinden!

Natuurlijk is de winkel gewoon open (behalve op woensdag). Vanaf 21 maart gaat de winkel weer vol van start.

De seizoenen in Westbroekpark

De seizoenen in Westbroekpark

Mijke van Mens en Tuin in het Park heeft steeds op een ander moment maar hetzelfde punt een foto van de tuin in Westbroekpark bij Greens gemaakt. Je ziet zo mooi het verloop van de seizoenen. Ook zie je de groei van de pompoenen, een oogst waar we heel trots op zijn, en de zonnebloem; het boegbeeld.

De zonnebloem hebben we niet gezaaid, maar is spontaan opgekomen en hebben we laten staan. We wisten dat het een zonnebloem was, maar niet dat deze zo ontzettend groot zou worden. Het is waarschijnlijk een nakomeling van één van de zonnebloemen die gezaaid zijn door vrijwilligers die gedurende een jaar vele woensdagmiddagen hard op het terrein gewerkt hebben om te helpen het gebruiksklaar te maken, voordat wij er begin april neerstreken. Dit werk is verricht onder de bezielende leiding van Anouk Winkler, bestuurslid van Mens en Tuin, waar we haar erg dankbaar voor zijn.
De zonnebloem groeide en groeide, ging bloeien, vormde nog meer bloemen en kreeg toen zaadjes die grotendeels door de parkietjes werden opgepeuzeld. We hebben altijd om de plant heen gewerkt, het werd een boegbeeld op de tuin, de aanblik maakte ons trots en blij, gaf ons vastigheid en koers. Nu herinnert het resterende geraamte ons aan het prille voorjaar, de stralende zomer, de rijke oogst, de vruchten van moeder aarde en onze arbeid, maar ook aan de vergankelijkheid en daarmee aan de cyclus van het leven. De tuin hebben we bedekt met bladeren om in winterrust te gaan. Volgend seizoen zal er een volgende generatie zonnebloemen ontkiemen. We kijken er naar uit, maar laten eerst de winter op ons inwerken.

 

Foto’s en tekst door Mijke van Waesberge

Foto pompoenen: Martijn Beekman

 

 

Allerzielen, Sint Maarten, Sinterklaas

Allerzielen, Sint Maarten, Sinterklaas

In november, als de bomen en het plantenleven bovengronds afsterven is het de tijd voor Halloween en Allerzielen. Wij schenken jaarlijks aandacht aan Allerzielen. Het feest waarin geliefde overledenen worden herinnerd en geëerd. In de vlindertuin naast het huis is een gedenkplek gemaakt van wilgentakken met een mooie vilten zon in de nok. Deelnemers en vrijwilligers die dat willen nemen een foto mee van een geliefde overledene. We steken kaarsen aan en zetten die in de bodem bij de gedenkplek. Er wordt een gedicht gelezen.

Buiten laat de natuur zich nog even zien in prachtige kleuren. In november wordt het langzaam kouder en grijzer buiten. Het is de tijd om ons bewustzijn meer naar binnen te richten, naar onszelf. Het natuurbewustzijn dat hoort bij de zomer maakt nu plaats voor zelfbewustzijn. Het Michaelsfeest geeft hiertoe de eerste aanzet, de moed die wij nodig hebben om naar onszelf te kijken. Sint Maarten is meer het feest van de gemeenschap, van het delen. Hij richt onze blik op de ander. Zijn mantel is de uiterlijke omhulling waarmee wij aan de anderen laten zien wie wij zijn of willen zijn. In het geval van Sint Maarten toonde de mantel tot welke klasse hij behoorde. Zijn mantel was een officiersmantel die hij net had gekregen van het leger. Door onze kleding, uiterlijke symbolen willen wij gezien en herkend worden door de ander. En terwijl wij bezig zijn onszelf in de wereld te zetten, de positie te vergaren die wij ons wensen vergeten we soms om aandacht te hebben voor de ander. Maarten zag de bedelaar, hij zag zijn leed, zijn behoefte en schonk hem de helft van de mantel die hij net had gekregen. Een kostbaar bezit in die tijd, dat hij deelde met een ander. Hij maakte zijn mantel tot gemeenschappelijk bezit. Het feest van Sint Maarten is daarmee een mooi moment om stil te staan bij de ander, bij de gemeenschap. Wij doen dat door mooi versierde pompoenen naar onze buren van het verpleeghuis te brengen.

Ook het sinterklaasfeest is een feest waarin we onze aandacht richten op de (dierbare) mensen in onze omgeving. We besteden veel tijd aan het schrijven van een gedicht of het maken van een surprise. Dit geeft ons de gelegenheid om in een veilige setting, met liefde, humor en creativiteit een zetje, standje, kwinkslag, pesterijtje of pluim uit te delen. Hiermee worden we gedwongen om even echt stil te staan bij de persoon voor wie we wat maken.

De gemeenschap is op Mens en Tuin heel belangrijk. Deelnemers, vrijwilligers, team, bestuur, klanten en vrienden, samen vormen we een groep waar ieder lid op zijn of haar manier deel van uitmaakt. In een gemeenschap is het belangrijk aandacht te schenken aan alle leden, elkaar te ontmoeten, te zien wat de ander nodig heeft, te zien wat in de groep leeft en wat de groep nodig heeft. De begeleiders zijn hier voortdurend mee bezig. Zij schenken aandacht aan het individu en aan het individu in de groep, ze sussen conflicten, kweken begrip voor de ander, zorgen voor een harmonieuze sfeer. Natuurlijk gaat het weleens mis en voelt iemand zich niet gezien, gehoord of ontstaat er een conflict. Maar altijd is ons streven dat ieder zich een volwaardig lid van de groep voelt en aandacht heeft voor de ander.

Dit streven komt mooi tot uiting in de volgende spreuk van Rudolf Steiner:
‘Genezend is alleen, wanneer in de spiegel van de mensenziel zich de hele gemeenschap vormt en als in de gemeenschap de kracht van ieder individu leeft.’

Vrij naar: Juul van der Stolk, ‘Schipper mag ik overvaren’.

Door Annette Versteege

Nieuws uit de kwekerij

Nieuws uit de kwekerij

Het jaar loopt ten einde. In de kwekerij van Mens en Tuin is het nieuwe seizoen echter al in volle gang. De afgelopen 3 maanden zijn we druk bezig geweest met zaaien, scheuren en oppotten van de nieuwe opkweek. De tuinkas staat vol met zaaitrays met planten die kiemen na een koudeperiode of die in het najaar kiemen, rusten in de winter en in het voorjaar beginnen met groeien zodra de eerste warmte zich aanmeldt.

Buiten staan kratten vol met jonge planten. Op deze manier zorgen we ervoor dat we volgend jaar vroeg in het seizoen planten hebben voor de tuinliefhebbers die interesse hebben in inheemse, wilde, vaste planten. De zaden bestellen we bij Cruydt-Hoeck of zijn verzameld van onze eigen planten. Cruydt-Hoeck is een zadenteeltbedrijf in Friesland. Sinds 1978 kweken zij inheemse wilde planten en verkopen deze zaden los of in mengsels voor bloemenweides. De missie van Cruydt-Hoeck is om de biodiversiteit in Nederland te bevorderen of, zoals ze het zelf zo mooi zeggen op hun website: ‘Doormiddel van promotie, inspiratie en informatie wil Cruydt-Hoeck een duurzaam publiekelijk draagvlak en waardering stimuleren voor inheemse bloemrijke vegetaties ten behoeve van een gelukkiger samenleving.’ Daar kunnen wij op Mens en Tuin ons helemaal in vinden!

Het assortiment is wat uitgebreid. We hebben een aantal nieuwe planten opgekweekt naast uiteraard de gouden oudjes. We richten ons in het nieuwe assortiment wat meer op eetbare planten. Daarbij blijven we wel zoveel mogelijk bij de inheemse flora. Heb je specifieke verzoeken voor opkweek voor volgend jaar zijn wij altijd bereid om te kijken of dit nog gaat lukken. Zeker als je wensen hebt voor grotere hoeveelheden groenteplantjes is het wijs om deze uiterlijk eind januari te bestellen. Neem contact op met Annette Versteege op ons telefoonnummer of tuin@mensentuin.nl.

Biodynamische bloembollen 2019

Biodynamische bloembollen 2019

We hebben weer bloembollen! Plant in oktober/november, dan zijn er bloemen vanaf februari tot augustus en hebben de bijen zo lang mogelijk nectar.

Alle bloembollen zijn op biodynamische manier geteeld, daardoor gifvrij, milieu- en bijvriendelijk. In uw eigen tuin vermeerderen deze soorten zich vanzelf doordat de bollen zaden aanmaken of in de grond nieuwe klisters groeien.

Krokussen zijn de eerste bloemen in het voorjaar die bloeien en waar de bijen hun eerste nectar halen. Daarom is het belangrijk dat deze bloemen zonder kunstmest, pesticiden of herbiciden zijn geteeld. Krokussen kunnen al in een grasveld of weide aangeplant worden; daar hoeft geen apart stuk in de tuin voor ontgonnen te worden. Na de krokussen volgen de hyacintsoorten, de tulpjes en sieruien. De laatste zijn opgedroogd met zaadjes aan het eind op de stelen ook nog mooi en bewonderenswaardig in de nazomertuin. De wilde tulpensoorten doen het goed op arme grond, in potten of tussen de stenen van het grindpad. Op alle zakjes staat per bloembol aangegeven op welke diepte en breedte ze gepoot kunnen worden.

De bloembollen kosten €3,50 per 10 stuks. Ze zijn ook te koop in onze webwinkel.

Krokus

  • Crocus Romance, licht geel
  • Ruby Giant, paars-blauw
  • Crocus Vernus, grootbloemige krokus, mix van wit, geel, paars

Tulp

  • Wildtulpje (Tulipa Tarda), geel-wit
  • Honingtulpje (Tulipa Turkestanica), wit-geel

Hyacint

  • Sterhyacint (Scilla Siberica), blauw

Blauw druifje

  • Blauw druifje (Muscari Armeniacum)

Narcis

  • Narcis Tête à Tête, geel
  • Narcis Sailboat, Jonquilla, wit-geel

Hier vind je foto’s met omschrijving van de bollen.

Michaelsfeest

Michaelsfeest

Vandaag vieren we het Michaelsfeest op Mens en Tuin. Zaterdag 29 september is de eigenlijke dag. Het is een mooi feest dat ieder jaar het begin van de herfst markeert. In de  taoïstische traditie is de herfst het begin van een nieuwe jaarcyclus. De thema’s die bij dit seizoen horen, komen in de antroposofie en het taoïstisch gedachtegoed voor een groot deel overeen: moed en levenskracht maar ook verdriet met als corresponderend element metaal. Het metaal vind je terug in het zwaard van Michael of van Joris die de draak verslaat. Op de top van het klooster van Mont-Saint Michel staat een mooi beeld van Michael. De draak kronkelt onder zijn voeten en Michael wijst met zijn zwaard naar de hemel.

In de draak kun je het symbool zien voor de aardse krachten of eigenschappen die ons mensen aan ons aardse, zintuiglijk georiënteerde bestaan binden. Het zwaard richt Michael op de hemel. Michael is daarmee een mooi beeld voor de mens die tussen hemel en aarde staat. Wij zijn gebonden aan de aarde met al haar verleidingen. De boodschap van Michael is om de aardse verleidingen te weerstaan, te overwinnen en ons meer bewust te worden van de wereld om ons heen. De aarde waartoe wij behoren met haar natuurlijke ritme en levenskrachten, maar ook de kosmische wereld.

De confrontatie met onze menselijkheid die zozeer gebonden is aan onze zintuigen en begeertes vereist moed en levenskracht. Veel mensen voelen iets van verdriet in de herfst. Verdriet voor de zomer die voorbij is, het afsterven van de natuur, weten dat we een koude, donkere periode tegemoet gaan. Maar ook verdriet voor verloren geliefden, eenzaamheid, gemiste kansen, gemaakte fouten in ons leven. Heel begrijpelijk in een seizoen waar storm en regen, grijze dagen en mist de dienst uitmaken. Deze confrontatie met onze ‘minder leuke’ eigenschappen is best confronterend. Zeker omdat veel mensen in deze periode juist een nieuwe start maken of net gemaakt hebben, bijvoorbeeld omdat we een opleiding of nieuwe hobby beginnen. Dan kunnen we wel een beetje moed en levenskracht gebruiken. Dan is het extra genieten als de zon de wereld verguld en de kleuren van de herfstbladeren oplichten. Wat prachtig is toch het gouden herfstlicht.

Op Mens en Tuin vieren we vandaag het Michaelsfeest. Ook de weken ervoor en erna staan in het teken van Michael en de naderende winter. We zijn druk bezig met het opzetten van de laatste composthopen. Daarmee geven we in het komende seizoen aan de aarde terug wat we van haar genomen hebben. Als de composthoop klaar is voegen we de compostpreparaten toe. De preparaten helpen bij een goede vertering van de compost en geven haar een ‘huid’. De preparaten helpen om de compost levend te houden. Levend materiaal verteert, dood materiaal rot. De hoop is dan niet meer een berg aarde maar een orgaan in de tuin waar levensprocessen in plaatsvinden. Maar ze doen meer, door het proces waarin zij gemaakt zijn maken zij de compost meer ontvankelijk voor de invloeden uit de kosmos, van de planeten. Als we deze compost in het komende seizoen op de tuin verspreiden helpt dit materiaal om ook de aarde in de tuin meer levendig en ontvankelijk voor invloeden van buitenaf te maken. Compost is in de biodynamische landbouw meer dan het teruggeven van voeding aan de aarde. Het gaat erom dat de aarde werkelijk levendiger wordt.

Naast het compostpreparaat gaan we ook het kiezelpreparaat dynamiseren en sproeien in de tuin. Het kiezelpreparaat wordt vervaardigd door gemalen kiezen in een koehoorn een zomer lang in de aarde te begraven. Zoals het koemestpreparaat een winter lang wordt ingegraven. Het preparaat neemt dan de hele zomer de lichtkracht in zich op. In de tijd dat het licht minder wordt en de natuur zich terug aan het trekken is ondersteunt dit preparaat de gewassen bij de licht- en warmteprocessen in de groei. De vruchtzetting, rijping van de zaden, stevigheid van het gewas. Biodynamische boeren spuiten dit preparaat meerdere malen per seizoen op de gewassen.  Op Mens en Tuin vormen die zaden de basis voor de planten en bloemen in het nieuwe jaar. Gezonde zaden geven gezonde planten. Zoals op een landbouwbedrijf de voedselgewassen meer levenskracht krijgen als er met de preparaten wordt gewerkt. Bij ons zijn het dan de insecten die zich kunnen voeden aan de planten. Dus het is zeker zo belangrijk dat onze planten veel levenskracht bevatten toch! Dat is ook de reden dat we het liefst met biodynamische zaden werken. Hoewel dat niet altijd lukt. Veel van de wilde en eetbare planten worden (nog) niet biodynamisch geteeld.

Als we dit preparaat gebruiken tijdens een jaarfeest richt ik me meer op de invloed van het preparaat in de atmosfeer van de tuin. Ik stel me tijdens het sproeien van het preparaat voor dat we de atmosfeer in onze helende tuin wat gevoeliger maken voor het licht en warmte. En dat wij, als wij ons in die tuin bevinden en er werken dus ook wat lichtgevoeliger worden. Zodat we dat licht wat makkelijker mee kunnen nemen de winter in. Het sproeien van het kiezelpreparaat kan ons misschien ook wel helpen om ons bewust te worden van de indalende levenskrachten in het najaar. De aarde is aan het inademen. Juist in deze tijd kunnen we deze krachten om ons heen levendig ervaren. Ik hoop altijd dat het kiezelpreparaat, behalve de gewassen, ook ons een beetje helpt bij de bewustwording van deze krachten. Steiner schrijft dat het koemestpreparaat als het ware de gewassen en de levenskrachten omhoog duwt. Het kiezelpreparaat zou juist een beetje moeten trekken. Ik hoop dan altijd maar dat het ook aan ons een beetje trekt. Zodat wij ons wat meer bewust worden van de lichtkrachten en we wat meer omhoog gaan kijken.

Door Annette Versteege

Foto’s van de open dag

Foto’s van de open dag

We hebben een hele leuke open dag gehad! Bedankt allemaal voor jullie komst. Naast dat ze heerlijke veganistische hapjes verzorgden, heeft Veggie 4u aan het eind van de dag een gulle donatie gedaan aan Mens en Tuin! Ontzettend bedankt! En ook iedereen die dit jaar weer heeft meegeholpen, tot volgende keer.

Foto’s door Friscat (Cathy van den Berg), bekijk het hele album hier.

 

Nieuws van Mens en Tuin in het Park

Nieuws van Mens en Tuin in het Park

Het gaat goed met Mens en Tuin in het Park! Mijke en Stéphanie zijn er nu vier maanden aan het werk en de moestuin ziet er schitterend uit. Diverse soorten sla, courgettes, wortelen, bietjes, boontjes, venkel en nog veel meer soorten groenten en kruiden groeien er in overvloed. Ze worden dagelijks geleverd aan het restaurant Greens waar er heerlijke gerechten van worden gemaakt. Er zijn inmiddels ook groenten geleverd aan de biologische winkel De Zonnestraal in de Stevinstraat.

In de eerste maanden hadden we voldoende vrijwilligers maar wat weinig deelnemers. Nu komen er gelukkig ook meer aanmeldingen binnen van mensen die onder begeleiding willen tuinieren. Hulpverleners weten ons steeds beter te vinden en komen samen met hun cliënt rondkijken en kennismaken. De cliënten kunnen dan eventueel een dag meedraaien en kijken of het werken bij Mens en Tuin in het Park iets voor hen is.

Twee weken terug kregen we van het failliete Urban Farmers een enorme lading kruidenplanten. Het was enorm heet en we moesten heel snel handelen; met hulp van vrijwilligers is het ons gelukt om in een halve dag een paar honderd plantjes in potten te zetten en ze zo te kunnen behoeden van uitdroging. Ze zijn nu te koop voor bijna niets bij onze blokhut.

Kom dus naar onze moestuin in het Westbroekpark, het wordt met de dag mooier!

Tekst: Lex van de Steenoven Foto: Mijke van Waesberge

Een bijzondere zomer

Een bijzondere zomer

Zou het iets te maken hebben gehad met het feit dat Mars, Saturnus en Jupiter de afgelopen weken op één lijn stonden? Van amateursterrenkundige Peter Evers begreep ik dat in de jaren 1976 én in 1540, deze bijzondere samenstand ook samenging met een extreem droge zomer. Het was prachtig om de drie planeten, samen met Venus, tegelijkertijd aan de hemel te zien in de weken na de bloedmaan, de prachtige rode maan tijdens de maansverduistering. Helaas, hier aan de kust was hij niet te zien.

Bij het schrijven van dit stukje is de nazomer voelbaar. De natuur heeft haar groeikracht voltooid, nu is het tijd voor het rijpen en het oogsten. Op Mens en Tuin genieten we van de uitbundige oogst van courgettes en tomaten. De eerste zaden zijn verzameld, het begin van het nieuwe seizoen. We zijn begonnen met de opkweek van de vroeg bloeiende planten. September tot november is een goede tijd om te planten. De planten hebben de tijd om goed te wortelen en een mooie bladrozet te maken. Ook de bloembollen zijn besteld. Vanaf september kunt u die bij ons kopen. Hou de website en Facebook in de gaten.

Niet alleen de natuur, ook wij mensen maken ons op voor het nieuwe jaar. Op 29 september vieren we het Michaelsfeest, het feest van de moed en de persoonlijke ontwikkeling. Welke draken in onszelf durven we in deze periode te verslaan om de oogst van de zomer en de koers die wij ons hebben gesteld, de komende winter en in het nieuwe jaar vast te houden?

Door Annette Versteege

Open dag bij Mens en Tuin

Open dag bij Mens en Tuin

Op zaterdag 15 september van 11 tot 16 uur houden we weer een open dag.

Kom genieten in onze tuin. Er is van alles te doen en te beleven rond het thema bijen:

viltworkshop | knutselen voor kinderen | bijenstempels maken  |  bijenzoekkaart  |  honingproeverij  |  bijenlezing  |  rondleiding door de tuin |  heerlijke hapjes en drankjes |  koffie van barista Thijs van Illimani  |  strijdkoor Jan en Alleman  |  … en natuurlijk onze jaarlijkse loterij!