Informatie over stichting – ANBI

Stichting Mens en Tuin staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Dit betekent dat de Belastingdienst Stichting Mens en Tuin erkent als een instelling die in aanmerking komt voor belastingaftrek in het kader van de inkomstenbelasting.

 • Naam:  Stichting Mens en Tuin
 • Fiscaal nummer:  0088 39 451
 • KvK nummer: 41154108
 • AGB-code: 98100729
 • Contactgegevens:
  Hillenraadweg 35, 2532 AD Den Haag
  E-mail: info@mensentuin.nl
 • Bestuur:
  Voorzitter: Mr. M.J. Post
  Secretaris: Drs. W. Drewes
  Penningmeester: P. Keesmaat
  Algemeen bestuurslid: A. Winkler
 • Beleidsplan: Beleidsnota Zorgtuinderij in de buurt (pdf)
 • Beloningsbeleid:  Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding voor haar werkzaamheden en de medewerkers ontvangen een salaris conform de CAO gehandicaptenzorg.
 • Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel door het beheer en de exploitatie van een groente-, bloemen- en plantentuinderij, personen, die om sociale en/of gezondheidsredenen en op voorwaarde van medische goedkeuring, daarvoor in aanmerking komen, onder begeleiding en deskundige instructie passende tuinarbeid, opvang en daardoor nieuwe motivatie te geven.
 • Jaarverslagen: Jaarverslag 2017Jaarverslag 2016, Jaarverslag 2015, Jaarverslag 2014, Jaarverslag 2013, Jaarverslag 2012 en Jaarverslag 2011 (pdf)
 • Jaarrekening M&T 2018Jaarrekening MTP 2018 (pdf)