Op basis van wat er in de loop van de tijd ontwikkeld is, zijn er bijpassende thema’s toegewezen aan verschillende delen van de tuin. Deze thema’s zijn: de bijen- en vlindertuin, de watertuin, de kruidentuin, de groentetuin, de rozentuin, de spiraaltuin, de fruittuin en de vogeltuin.

Een wandeling door de tuin wordt op deze manier nog leuker. De planten die in de moestuinwinkel worden verkocht zijn goed te herkennen in hun eigenlijke omgeving.

Lees hieronder meer over de verschillende thematuinen.

PlattegrondThematuinen-01

De bijen- en vlindertuin

De deelnemers noemen dit ook wel de ‘stiltetuin’. Hier staan een ‘flowform’ (schaal met waterwerveling) en bijenkasten.

Om bij te dragen aan de bij- en vlindervriendelijkheid gaan we langs de oever van de Strijp een zogenaamd ‘eco-lint’ maken van bloemen die elkaar opvolgen in bloeifasen. Anders dan bij de bijen, die elkaar doorgeven waar honing is, doen vlinders dit niet. Zij koersen met name langs oevers waar planten staan en trekken zo hun bestuivingsplan. De Vlinderstichting adviseert dan ook om deze ‘eco-linten’ langs oevers aan te leggen.

Onze imker heeft vanwege zijn leeftijd besloten om zijn volkeren weg te halen. Daardoor gaan we de bijenstal op eigen kracht neerzetten. Dat vraagt een belangrijke investering, maar bijen zijn van levensbelang voor de tuin. Onze tuinmedewerker is vorig jaar geslaagd voor haar BD-imker diploma. Met deze kennis kunnen we met de bijen aan de slag.

De watertuin

De beleving van de watertuin met haar vijver, de vijverplanten en de planten aan de vijveroever is belangrijk. Ook is het hier voor de bijen een waar paradijs.

Het water in de vijver staat alleen nu te laag. De afvoerbuis ligt feitelijk te laag, zodat teveel water wegvloeit. Daardoor groeit er veel riet en zie je weinig van het water.

Om de kanten van de vijver bijenvriendelijker te maken willen we de noordhelling van de vijver meer afkanten, zodat de zon die vanuit het zuiden op die oever kan schijnen. De bijen, die vooral de zuidhelling bezoeken, krijgen meer kansen om hun bijenplanten te vinden. Ook solitaire bijen graven hier in de helling hun nesten en leggen hun eieren. Het wordt een zeer bloemrijk geheel.

De kruidentuin

De basis van onze kruidentuin is goed. We hebben er een stapelmuur ontwikkeld, zodat er beter deelperken per kruid gemarkeerd kunnen worden, zodat bezoekers hun kruiden beter kunnen herkennen. We gaan die deelperken verder inrichten.

De groentetuin

Dit is het eerste deel van het deel in de tuin met de moederplanten. Al langere tijd willen we meer groente kweken. Daarom gaan we enkele bedden inrichten en bewerken. De grond zal wat extra bemest worden.

De rozentuin

Deze tuin konden we enkele jaren geleden opzetten door steun van enkele fondsen. Deze tuin is nog steeds erg populair, we zijn er dan ook trots op.
Helaas zakken nu de paden weg doordat er geen stootranden aangebracht zijn. Dit betekent dat de paden opnieuw bestraat moeten worden. De aansluiting op het hoofdpad wordt ook vernieuwd.

De spiraaltuin

Onze spiraaltuin is een bijzondere plek. De deelnemers werken er graag, vooral als het warm weer is. De boom geeft dan een plezierige schaduw.

Alleen werden er enkel eenjarige planten gebruikt in de spiraal en dat geeft te weinig beleving het jaar door. Dat gaan we verbeteren. De beplanting wordt aangepakt door ook zowel een- als meerjarige planten te gebruiken. De entree wordt aangepast zodat je de spiraal goed kan aanschouwen en betreden.

De fruittuin

We willen meer variëteiten in zowel fruitbomen en bessenstruiken. De ongelijke bodem wordt aangepakt en er komen meer looppaden. Zo kunnen de bezoekers deze thematuin weer goed betreden.

De vogeltuin

De vogeltuin hebben we met succes achterin de tuin, bij de composthopen, gerealiseerd. Er is een mooie stapelmuur in ontwikkeling.

Extra

Daarnaast is voor een goede opbouw en het onderhoud van de thematuinen het volgende noodzakelijk:

  • Uitbreiding/renovatie van de beregenigsinstallatie
  • Inrichting en compleet maken van de compostkeuken

Het is mogelijk om in een thematuin te investeren.
Lees hier hoe.