Vacature Algemeen Bestuurslid

Zoek je een functie waar je het verschil kan maken? Kleinschalig en hoogwaardig?

Stichting Mens en Tuin is een kleine speler in de zorg en er worden hoge eisen gesteld.

De stichting biedt dagbesteding in twee tuinen. De ene locatie is in Moerwijk en die bestaat al sinds 1986. Sinds 2018 is Mens en Tuin ook actief in het Westbroekpark bij het restaurant Greens.

Het bestuur van Mens en Tuin had tot voor kort vier leden. Door het overlijden van een bestuurslid is er een vacature ontstaan.

Wij bieden dagbesteding aan mensen die de aansluiting bij de samenleving, om wat voor reden dan ook, min of meer zijn kwijtgeraakt. De tuinen vormen oases van schoonheid en rust in Den Haag, waar onze deelnemers onder professionele begeleiding werken. Het werken in en met de natuur helpt om ritme op te bouwen door het meebeleven met natuurlijke processen; zo kunnen we ons verwonderen, ons deel voelen van een groter geheel, samenwerken en een voldaan gevoel krijgen. Dit alles draagt bij aan zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Mens en Tuin is biodynamisch en geïnspireerd door antroposofie. We gaan uit van de samenhang tussen bodem, plant, dier, mens en kosmos en willen deze versterken. Net als bij de grond en de gewassen, kijken we bij mensen wat ze nodig hebben. Deelnemers stellen hun eigen doelen en krijgen de tijd om zich te ontwikkelen. Het vieren van de jaarfeesten neemt een belangrijke plaats in. Alles wat leeft wordt naar zijn aard verzorgd.

We zoeken iemand met bestuurlijke ervaring die affiniteit heeft met onze doelgroep en doelstelling  en zo mogelijk een netwerk heeft binnen deze sector. Affiniteit met social media / ICT en fondsenwerving strekt tot aanbeveling.

Heb je niet alle bovengenoemde kwaliteiten, maar ben je gemotiveerd om Mens en Tuin verder tot bloei te brengen, reageer dan alsnog en laat weten wat je denkt te kunnen bijdragen.

Wij vergaderen één keer per maand, de gemiddelde tijdsbesteding is één à twee dagen per maand. Het bestuur ontvangt een vrijwilligersvergoeding. De belangrijkste beloning is in natura: de waarde van de tuinen van Mens en Tuin voor haar deelnemers, bezoekers en klanten.

De reactietermijn is verlengd. Wij ontvangen graag je C.V. met motivatiebrief voor 15 september 2023. Deze kunnen gestuurd worden naar voorzitter@mensentuin.nl t.a.v MJ Post.