Er hebben een paar personele wisselingen plaatsgevonden bij Mens en Tuin. We verwelkomen Lex van de Steenoven als onze nieuwe coördinator. Jacqueline Stammeijer heeft inmiddels afscheid van ons genomen. Onze coördinator Annette Versteege wil graag meer met deelnemers in de tuin te werken en is daarom sinds begin november coördinerend begeleider tuin en zorg.

Eind november vond het Michaelsfeest plaats. De hoorns van Michael werden met koemest begraven voor het koemestpreparaat.  Gezamenlijk hebben we de spiraal gelopen en onze eigen draken verbrand in het vuur. Tijdens het feest heeft Jacqueline Stammeijer helaas afscheid genomen. We hopen dat ze met veel plezier op het gezellige feest en haar tijd bij Mens & Tuin terugkijkt. Voor ons was dit een mooi moment om eens goed te kijken naar de teamsamenstelling.

Daarnaast zijn er de afgelopen periode gesprekken geweest voor de vacatures algemeen coördinator en assistent-begeleider. De rol van algemeen coördinator wordt inmiddels vervuld door Lex van de Steenoven. Hij zal zich binnenkort via onze nieuwsbrief (en hier op de site) aan jullie voorstellen. We zijn nog in gesprek over de assistent-begeleiderfunctie. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt het team ondersteund door de invalkrachten Tonny van Oijen, Kitty Hinkenkemper en Gerard de Kluyver.