Mens en Tuin is een zorgtuin waar zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van deelnemers kunnen groeien onder persoonlijke, deskundige begeleiding. Deelnemers krijgen persoonlijke aandacht tijdens het werken in de tuin of kwekerij en kunnen meedoen aan kunstzinnige activiteiten.

Wij zijn gestart vanuit de visie dat de gehele mens en de gehele aarde er toe doet. Ons motto is ‘kwetsbaarheid is een kwaliteit’. Zowel deelnemer als begeleider ontwikkelen en werken in een omgeving waar zij zichzelf kunnen zijn. Voor de tuin betekent dat een biodynamische aanpak en voor de deelnemers sociaal therapie. Beide werkwijzen zijn ontleend aan de antroposofie.

Mens en Tuin stelt de ontwikkelingsdoelen en wensen van de deelnemers centraal en vertaalt deze naar concrete werkzaamheden in de tuin. Samen met de deelnemer wordt gekeken naar de mogelijkheden om deze doelen te bereiken, welke vaardigheden hiervoor nodig zijn en hoe behaalde doelen behouden kunnen blijven. Dit wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan en wordt twee keer per jaar geëvalueerd.

Voor wie?

Mens en Tuin is er voor iedereen die behoefte heeft aan een zinvolle en arbeidsmatige dagbesteding in een ontspannen, gestructureerde omgeving. Bij Mens en Tuin bestaat het werken uit het onderhouden van onze mooie tuin, het opkweken en verzorgen van tuinplanten voor de verkoop en de mogelijkheid om mee te doen aan kunstzinnige activiteiten.

Door de ontmoeting met andere deelnemers krijg je als cliënt een groter perspectief op jouw probleem. Jouw eigen capaciteiten en talenten worden ingezet waardoor je je zelfredzaamheid en zelfvertrouwen kan ontplooien.

Deelnemers bij Mens en Tuin hebben o.a. te maken met:
• psychische kwetsbaarheid
• psychiatrische aandoening
• verstandelijke beperking
• re-integratie (bijv. na verslaving)
• burn-out
• herstel na ziekte
• arbeidsre-integratie

Met een begeleider wordt overlegd welke activiteiten het beste bij de situatie van de cliënt passen. Als deelnemer word je ook gestimuleerd om zelf thema’s in te brengen.