Wil je iets vragen over, of je aanmelden als deelnemer bij Mens en Tuin?
Voor meer informatie over de zorg van Mens en Tuin kun je contact opnemen met Anne Huntjens, algemeen coördinator van Mens en Tuin en met Lesley Piccardt, coördinator zorg.
Op maandag t/m vrijdag kun je een van hen treffen via:
Tel.: 070 3211937
E-mail: zorg@mensentuin.nl.

Natuurlijk kan ook je begeleider, maatschappelijk werker, huisarts of therapeut helpen met het maken van een afspraak.

Deelnemen aan Mens en Tuin is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We houden rekening met jouw persoonlijke omstandigheden en verwachten eigen inzet bij het werken in en aan de tuin. Het is wenselijk om minimaal 2 tot 3 dagen of dagdelen per week in de tuin te werken. Het is mogelijk een proefochtend mee te werken.

Voorwaarden
Voor deelname bij Mens en Tuin is een indicatie uit de WMO 2015 of de WLZ nodig. Deelname op basis van Zorg in Natura (ZIN) kan alleen plaatsvinden als je een toekenningsbeschikking Maatwerkarrangement hebt van de Gemeente Den Haag en je daarnaast nog andere ondersteuning krijgt.
In alle andere gevallen is deelname uitsluitend mogelijk op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB) of via samenwerking met de instantie bij wie je al zorg of ondersteuning ontvangt.